IMG_HØJ.jpg

Thorsgade 

Thorsgade Transformation er en energirenovering af den eksisterende ejendom på Thorsgade 59, som forener bygningens industrielle kulturarv med fremtidens industrielle og bæredygtige teknologier.

Nørrebro i København har før i tiden været hjem for en vifte af industrielle bygninger. De industrielle fabrikker og produktionsvirksomheder har været en del af en bærende kultur på Nørrebro, som gennem tiden har været med til at definere Nørrebro, som et københavnsk arbejderkvarter. 

Idag adskiller Nørrebro og Nordvest sig fortsat fra byens øvrige kvarterer qua deres blanding af boliger og kreative erhvervsdrivende.
Mange af de oprindelige fabrikker og produktionsvirksomhederne er idag forsvundet fra bydelen og industribygningerne er revet ned. København er begyndt at værne om kvarterets industribygninger og flere er blevet fredet.

Thorsgade 59 blev opført i 1940 og husede frem til 1973 en fabrikken MEC – Mekanisk Elektrisk Company, der fremstillede elektronik og mekanisk-elektriske produkter. Bygningens oprindelige formål er tydeligt tilstede arkitekturen. Bygningen er støbt in-situ og havde store industrielle glaspartier med jernsprosser. Arkitekturen fremstod robust og monolitisk.

Thorsgade Transformation er et projekt som giver et kvalificeret bud på hvordan en robust industribygning transformeres til at imødekomme fremtidens bæredygtige standarder mens bygningens kulturarv styrkes.


Facadeudsnit

Facadeudsnit


Vinduerne udskiftes til nutidige energivinduer, som udfylder vindueshullernes originale hulmål, skaber større vinduespartier og derigennem bedre dagslys i erhvervslejemålene. Vinduernes opsprosning føres tilbage til samme takt som de originale industrivinduer. Vinduerens nye opsprosning er opdelt således at den tager hensyn til renhold og skaber de bedste forudsætninger for et godt indeklima og naturlig ventilation qua sine højtsiddende oplukkelige vinduer.  

Bygningens nye facade løftes fra gaden for at skabe et mere nutidigt udtryk. Facaden i stueetagen foreslås pudset eller inddækket i en robust plade, som er modstandsdygtig overfor slid og let at rengøre, såfremt den udsættes for graffiti. En Reces mellem stueetage og øvrige etager skaber et lille fremspring og en skyggevirkning mellem etagerne.
Bygningens nye facade byder på robust arkitektur, som er indpasset omgivelserne og i egen kulturarv. 

Bygningens nye ‘overfrakke’ er udført med respekt for og indlevelse i, bygningens kulturarv og med et klart fokus på at nedbringe bygningens miljømæssige påvirkning på sine omgivelser, både på den korte og på den lange bane. Behandlingen af kulturarven respekterer de industrialiserede processer, som var gældende for bygningen ved opførelsen. Beton facaden var i sin tid den funktionelle og optimerede løsning og blev derfor valgt af pragmatiske årsager. Idag handler industriel byggeteknik i højere grad om at minimere ressourceforbruget i forbindelse med produktionen af nye materialer. Samtidig er det vigtigt at vi nu og i fremtiden kan adskille og genanvende de ressourcer vi producerer vores byggematerialer af.
Derfor foreslås en ressourceoptimeret tyndplade i korrosionstrægt stål, som overflade behandles med en klar eller sortpigmenteret lak. Lakbehandlingen vil give facadepladen en højere reflection af lys, mere varme og omgivelserne vil changere i bygningens nye facade. Facaden vil, når den udsættes for solen, vinden og regnens påvirkning, patinere smukt og forskelligartet, hvilket vil skabe yderligere spil i facaden. 
 


Opstalt mod Thorsgade

Opstalt mod Thorsgade


 
Thorsgade Transformation er et projekt som giver et kvalificeret bud på hvordan en robust industribygning transformeres til at imødekomme fremtidens bæredygtige standarder mens bygningens kulturarv styrkes
 
 

Opstalt mod baggård

Opstalt mod baggård


 
Bygningens nye facade løftes fra gaden for at skabe et mere nutidigt udtryk. Facaden i stueetagen foreslås pudset eller inddækket i en robust plade, som er modstandsdygtig overfor slid og let at rengøre, såfremt den udsættes for graffiti. En Reces mellem stueetage og øvrige etager skaber et lille fremspring og en skyggevirkning mellem etagerne
 

Sprængt isometri

Sprængt isometri


Fakta

Sted:            Thorsgade 59, 2200 København N

Bygherre:    Privat

Arkitekt:      Tegnestuen LOKAL

Ingeniør:      Peter Knudsen Rådgivende Ingeniører

Bruttoareal:               2500 m2
                                   
Udførelsesperiode:   2017-2018

Status:                        Igangværende