02_thorsgården_efter.jpg

Thorsgården 

Thorsgården Transformation er en energirenovering af den eksisterende ejendom på Thorsgade 59, som forener bygningens industrielle kulturarv med fremtidens ressourceoptimerede og præfabrikerede teknologier.

På Nørrebro i København har tidligere ligget en del industri. Fabrikker og produktionsvirksomheder har været en bærende kultur på Nørrebro, som gennem tiden har været med til at definere bydelen, som et københavnsk arbejderkvarter. Nørrebro og Nordvest adskiller sig i dag fortsat fra byens øvrige kvarterer qua sin blanding af boliger og kreative erhvervsdrivende. Mange af de oprindelige fabrikker og produktionsvirksomheder er i dag forsvundet fra bydelen og industribygninger blevet revet ned. I dag er København begyndt at værne om de tilbageværende industribygninger, og flere er blevet fredet.

Thorsgården blev opført i 1942 og husede frem til 1973 en fabrik, MEC – Mekanisk Elektrisk Company, der fremstillede elektronik og mekanisk-elektriske produkter.

Bygningens oprindelige formål er tydeligt karakteriseret i dens oprindelige arkitektur. Bygningen er opført som en in-situ støbt betonbygning med store industrielle glaspartier med jernsprosser. Arkitekturen fremstod robust og monolitisk i sin oprindelige form og er tegnet af den danske arkitekt Axel Wanscher.

Thorsgården fremstod inden renoveringen i en lidet flatterende forfatning. Bygningen har gennem tiden gennemgået en række lavpraktiske moderniseringer, herunder er lofter blevet sænket, vinduer er formindsket og udskiftet med 1. generations termovinduer i træ, facaden er blevet pletvis. Den fremstod således slidt og uden sammenhæng med de omkringliggende bygninger.

Photos by Kirstine Mengel


03_thorsgården_efter.jpg
12_thorsgården_efter.jpg
05_thorsgården_efter.jpg

Vinduernes opsprosning er ført tilbage til samme takt som de originale industrivinduer. Vinduernes nye opsprosning er opdelt således, at den tager hensyn til renhold og skaber de bedste forudsætninger for et godt indeklima og naturlig ventilation qua sine højtsiddende oplukkelige vinduer. 

Bygningens nye facade er løftet fra gaden for at skabe et mere nutidigt udtryk. Facaden i stueetagen er pudset med antrasitgråt puds og og har fået en behandling med et sukkerholdigt materiale, som sikrer, at graffiti let kan fjernes fra facaden. En reces mellem stueetage og øvrige etager skaber et lille fremspring og en skyggepåvirkning mellem etagerne.

I forbindelse med renoveringen er ejendommens interiør ført tilbage til sit oprindelige udtryk, hvilket tydeligt frembringer bygningens originale kvaliteter, herunder bygningens aftegninger af in-situ støbte vægge og lofter.

Tegnestuen LOKAL har stået for at transformere den nedslidte industribygning til en energioptimeret og nutidig erhvervsbygning med plads til alt fra fysioterapi til kreative erhverv. Thorsgården er et projekt, som giver et nuanceret bud på, hvordan en industribygning transformeres til fremtidens bæredygtige standarder og samtidig bevarer og styrker sin egen kulturarv. Med transformationen skabes der bedre rammer for de mennesker, som bruger bygningen qua bedre daglysforhold og indeklima. Ved at give bygningen nyt liv skabes også en bedre sammenhængskraft med gaden. De, som bor, lever og færdes i nærområdet, føler at gaden har fået et markant løft.

Det har været ambitionen, at bygningens ydre fremtræden skal bringe bygningen tættere på sit originale udtryk og samtidig sikre, at bygningen i fremtiden vil have en positiv påvirkning på sine omgivelser, både gennem sin arkitektur, materialitet og ikke mindst energiforbrug.

Vinduerne er udskiftet til  3 lags energivinduer, som udfylder vindueshullernes originale hulmål, skaber større vinduespartier og derigennem bedre dagslys i erhvervslejemålene.
 


04_thorsgården_efter.jpg

 
Thorsgården Transformation er et projekt som giver et kvalificeret bud på hvordan en robust industribygning transformeres til at imødekomme fremtidens bæredygtige standarder mens bygningens kulturarv styrkes
 
 

08_thorsgården_efter.jpg

Bygningens nye facade er udført med med hensyntagen til bygningens kulturarv og med et klart fokus på at nedbringe bygningens miljømæssige påvirkning på dens omgivelser, både på den korte og på den lange bane. Kulturarven lægger sig i tråd med de industrialiserede processer, som var gældende for bygningen ved opførelsen. Beton facaden var i sin tid den funktionelle og optimerede løsning bygningsteknisk og var derfor den optimale løsning på daværende tidspunkt. I dag handler industrien byggeteknisk i højere grad om at minimere i forbindelse med produktionen af nye materialer.

Af miljømæssige hensyn er det også vigtigt, at vi nu og i fremtiden kan adskille og genanvende de ressourcer vi  producerer vores byggematerialer af. Det er vigtigt, at vi skaber bygninger og facader, som er så fleksible som muligt. Måske ændres funktionen i fremtiden, eller temperaturen stiger yderligere, så vi skal finde en ny måde at opvarme/køle vores bygninger på.

Projektteamet valgte at benytte et præfabrikeret facadesystem bestående af galvaniserede stålreglar og facadekassetter i 1,5 mm cortenstål. Derigennem blev mængden af materialespild samt arbejdstid på byggepladsen nedbragt fra 9 til 5 måneder. Facaderenoveringen kunne dermed gennemføres uden at, de eksisterende lejere måtte flytte ud.

Valget af et præfabrikeret facadesystem uden tolerancer, som er blevet monteres på denne in-situ støbte ejendom fra 1942 skabte en anelse bekymring hos entreprenøren. Udfordringerne blev løst i projekteringen ved at opmåle facaderne med hjælp fra en landinspektør. Dermed kunne facadekassetterne produceres på præcise mål, som blev tilpasset bygningens skævheder og vrid. Projektet viser, at denne fremgangsmetode er yderst brugbar og med en stor besparelse i anlægsperioden til følge. 

Facadesystemet på Thorsgården er ydermere let at samle, men også let at skille ad igen. Med dette facadesystem er det muligt at genanvende materialer, idet alle bygningsdele kan adskilles ned til de enkelte komponenter og materialer i sine rene form, således at materialerne kan recirkuleres.

Facaden er beklædt med en tyndplade i korrosionstrægt stål, bedre kendt som cortenstål. Facaden vil, når den udsættes for solen, vinden og regnens påvirkning, patinere smukt og forskelligartet, hvilket vil skabe et spil i facaden og tilpasse sig stedets egenart, som primært består af røde teglhuse.

Bygningens nye facade byder på robust arkitektur, som er indpasset i omgivelserne og i egen kulturarv.

11_thorsgården_efter.jpg

 
Bygningens nye facade løftes fra gaden for at skabe et mere nutidigt udtryk. Facaden i stueetagen foreslås pudset eller inddækket i en robust plade, som er modstandsdygtig overfor slid og let at rengøre, såfremt den udsættes for graffiti. En Reces mellem stueetage og øvrige etager skaber et lille fremspring og en skyggevirkning mellem etagerne
 
 

06_thorsgården_efter.jpg
07_thorsgården_efter.jpg

Fakta

Sted:            Thorsgade 59, 2200 København N

Bygherre:    Privat

Arkitekt:      Tegnestuen LOKAL

Ingeniør:      Peter Knudsen Rådgivende Ingeniører

Bruttoareal:               2500 m2
                                   
Udførelsesperiode:   2017-2018

Status:                        Igangværende