20170516_cc_render_02.jpg

Oechenslægersgade Skole

Tegnestuen LOKAL og TRUST har for Byggeri København udarbejdet en ny bæredygtig udbygning af Oehlenschlægersgades Skole. Den nye bygning indeholder kulturelle og aktive tilbud, og åbnes op for fleksibelt brug for borgere udenfor skolens åbningstider.

Udvidelsen af skolen udføres ved opførelse af en ny bygning  i 5 etager mellem fritidshjemmet Saxoly og den gamle gymnastiksal mod Saxogade. Den eksisterende bygning, som findes på sitet idag nedrives og tegl fra denne genanvendes i den nye bygning.

Mod det bevaringsværdige gymnastikhus foreslås bygningen tilpasset, så den bevaringsværdige bygning får lov at træde frem. Bygningen placeres, så den bryder med gadens facade og fremstår som sit eget element i karréen. Den nye bygning tilpasser sig sine opgivelser, ved at arbejde med en arkitektonisk tilpasning i tagfladen mod gymnastikbygningen. Det flade tag begrønnes eller anvendes til opsamling af regnvand.
 

I skolegården etableres et større trappeanlæg med et forsænket opholdsareal mod den nye bygnings kælderetage som et samlende element. Dette element begrønnes og danner rammen om skolens fremtidige udendørs fælles samlingssted. Trappeanlægget fungerer som opmagasinering af regnvand, som en LAR løsning for skolegården.

Bygningen opføres  i tegl med  røde nuancer, i en kombination af genanvendte tegl fra nedrivningen samt nye tegl, som er tilpasset nabobygningerne. Facaden opdeles, så bygningens funktionelle struktur afspejles. Dette indebærer en vertikal og horisontal opdeling af facaden i et gitter udført med murværksdetaljer. Facaden er robust og tilpasset skolens kulturarv. 
 


Perspektivisk snit

Perspektivisk snit


 
 

 
Mod det bevaringsværdige gymnastikhus foreslås bygningen tilpasset, så den bevaringsværdige bygning får lov at træde frem. Bygningen placeres, så den bryder med gadens facade og fremstår som sit eget element i karréen
 
 

Opstalt mod Litauens Plads

Opstalt mod Litauens Plads


 
Facaden opdeles, så bygningens funktionelle struktur afspejles. Dette indebærer en vertikal og horisontal opdeling af facaden i et gitter udført med murværksdetaljer. Facaden er robust og tilpasset skolens kulturarv
 


Visualisering af indgang

Visualisering af indgang

Fakta

Sted:            Oehlenschlægersgade 57, 1663 København V

Bygherre:    Byggeri København ( ByK)

Arkitekt:      Nøhr & Sigsgaard (TRUST)
                     Tegnestuen LOKAL

Ingeniør:      Dominia og Norconsult (TRUST)
 

Landskab:                 GHB (Trust)

Bruttoareal:               Nybygning:    2700 m2
                                   Ombygning:  6800 m2

Udførelsesperiode:   2018-2020

Status:                        Igangværende