Kulturmødet Mors 01

Lokaliteket på Kulturmødet Mors

Pavillonen er designet, så den let kan adskilles, transporteres og opstilles i andre sammenhænge. Trækonstruktionerne
er fingertappede for at opnå en arkitektonisk smuk samling, som ikke kræver lim. Samlingerne fastgøres med
nedsænkede bolte.

Pavillonscenen til kulturmødet Mors er et arkitektonisk værk, som skaber rammerne for en højere integration mellem mennesker og kultur.

Kunsten og kulturen opfattes idag af mange, som enten for ”elitær” eller for ”abstrakt” til at den i kan blive en del af almindelige menneskers selvforståelse. Kulturen formidles i vid udstrækning gennem kultur-institutioner, som ikke formår at inddrage mennesket og det folkelige i kunsten. Kunsten og kulturen ophøjes herigennem og mister sin funktion som samfundsdebatterende element og menneskets personlige udvikling gennem kunsten forringes. Mennesket reduceres til beskuer.

Med LOKALITEKET ønsker vi at iscenesætte menneskets integration med kunsten. I LOKALITEKET kan mennesket påvirke kunsten og kunsten påvirke Pavillon danner rammerne for at en udveksling af kunst og holdinger kan foregå i sociale og folkelige omgivelser. Pavillonen rummer igennem sin udformning og fleksibilitet muligheden for at den lokale kunstner kan udstille sine værker, at der kan oplæses lokale fortællinger i intime omgivelser eller at den lokale musiker kan optræde foran de lokale beborere i lidt større omgivelser.
Pavillonen rummer også muligheden for at lokale skabs-kunstnere kan afsløre hidtil hemmelige værker i rummets mange ”kuk-kasser”.  


Situationsplan

Situationsplan

Plantegning

Plantegning


Kulturen i dagligstuen

Dagligstuen, som begreb, er kendt siden midten af det 19. århundrede (Living room). Rummets primære funktion var at danne rammerne for familiens daglige sociale aktiviteter samt for gæster i en uformel sammenhæng. I rummet blev der afslappet og talt, oftest siddende i bløde arrangementer.

Kulturen blev strømlinet og den brede underholdning vandt indpas i dagligstuerne, da farve fjernsynet første gang blev tilgængeligt i Danmark. Siden er fjernsynet blevet mere udbredt og idag er det ikke ualmindeligt at en familie har 2. fjernsyn eller mere. Med fjernsynet, computeren, ipad og iphones i hobetal indenfor et hvert hjem har dagligstuen ændret karakter fra et aktivt og socialt rum til et passivt og individuelt rum, hvor en vifte af medier har frataget dagligstuen sin funktion som socialt samlingspunkt.

I LOKALITEKET bliver kulturen igen håndgribelig, fysisk tilstede og nærværende. I Pavillonen er der integreret to landskabelige møbler, som kan fungere som både siddemøbel, udstillingsrepos og tribune. Det er således muligt at bruge pavillonen som et socialt samlingspunkt, hvor der aktivt kan diskuteres dagens kultur, inviteres indenfor til en kop kaffe eller højtlæses godnat-fortællinger for byens børn.

Kulturen som dagligstue

LOKALITEKET er igennem sin skala og udformning indpasset i byens kulturhistoriske arkitektur. Pavillonen læses med sit saddeltag og stramme geometri, som en nyfortolkning af de stedslige kvaliteter. En translucent textil facade, fungerer som klimaskærm for vind og vejr, og afslører en bagvedliggende hjemlig kulturstue. Pavillonens bærende system i birkefiner fungerer som udstillingsnicher, siddemøbel og tribune. Træets visuelle og taktile overflade skaber en uformel indbydende stemning.

LOKALITEKET favner et bredt spektrum af kulturelle hændelser. Pavillonen er designet så det sydlige gavlmotiv kan trækkes ud på gasværksvej og fungere som tribune. Pavillonen vil stå frem som et åbent byhus og vil i forbindelse med en scene-performance kunne rumme flere mennesker. Pavillonen vil i både åben og lukket tilstand fremstå med klare arkitektoniske referencer til sine omgivelser.

Pavillonen er designet, så den let kan adskilles, transporteres og opstilles i andre sammenhænge. Trækonstruktionerne er fingertappede for at opnå en arkitektonisk smuk samling, som ikke kræver lim eller skruer. Samlingerne fastgøres med nedsænkede bolte.  
LOKALITEKET favner et bredt spektrum af kulturelle hændelser. Pavillonen er designet så det sydlige gavlmotiv kan trækkes ud på gasværksvej og fungere som tribune. Pavillonen vil stå frem som et åbent byhus og vil i forbindelse med en scene-performance kunne rumme flere mennesker
 

Tværsnit  Lukket

Tværsnit Lukket

Opstalt

Opstalt

 
 
Pavillonen vil i både åben og lukket tilstand fremstå med klare arkitektoniske referencer til sine omgivelser
 
Tværsnit  Åben

Tværsnit Åben


Design for adskillelse

Hele huset er udført som et samlesæt og alle væg- og tagelementer kunne derfor samles på én dag, da pavillonen skulle opføres første gang i 2015.

Pavillonen skal hvert år genopføres og derfor skilles huset kun i bygningsdele, som opbevares på kulturmødets lager.

Bygningsdelene boltes sammen på stedet.

Kulturmødet Mors foregår på gader og pladser i Nykøbing Mors i august måned. Den lille by er i løbet af mødet vært for 17.000 gæster, hvilket svarer til en tilvækst på 200%. Midlertidige pavilloner, scener og lignende skal derfor opføres så hurtigt som muligt og kunne demonteres hurtigt, for ikke at bebyrde byen unødigt.

Lokaliteket på Mors er derfor tegnet med henblik på hurtig opsætning og mulighed for demontering og fremtidigt genbrug af alle materialer.

.


 
design for adskilelse
 

 
 
Pavillonen er designet, så den let kan adskilles, transporteres og opstilles i andre sammenhænge. Trækonstruktionerne er fingertappede for at opnå en arkitektonisk smuk samling, som ikke kræver lim eller skruer. Samlingerne fastgøres med nedsænkede bolte
 
 

 
Konstruktionsprincipper Mors