Københavnsvej visualisering

Københavnsvej

Byggeriet på hjørnet mellem Carlsbergvej og Københavnsvej giver et tiltrængt løft til forløbet langs en af de mest markante indfaldsveje mod Hillerød by. Med byggeriet færdiggøres hjørnet der i dag står frem med spredt bebyggelse og i fremtiden vil overgangen til byen derfor markeres tydeligere med etagebyggeri i dialog med sine omgivelser.

Byggeriet opføres i fire etage og udgøres hovedsageligt af mindre boliger. Bygningen følger matriklens afgrænsning mod henholdsvis Carlsbergvej og Københavnsvej, men holdes i en afstand af 2.5 meter fra skel. Byggeriet er en længebebyggelse med en dybde på lige under 11. meter. Bygningens placering mod de to tilstødende veje understreger dels byens tæthed og skala, men skaber samtidig også et vestvendt gårdrum der udnyttes til fælles udearealer for bygningens beboere.

Adgang til det fælles gårdareal sker ved bygningens to gavle fra både Carlsbergvej og Københavnsvej, hvorfra trapper leder besøgende omtrent en halv etage over gadeplan ind til den vestvendte ’gård’. Terrænfaldet fra byggeriets nordvestlige ende til den sydøstlige udnyttes til at skabe niveaufri adgang fra Københavnsvej, hvor niveauforskellen mellem gade og gård er mindst. Fra Københavnsvej er der ligeledes en nedkørsel til P-kælder med parkering i henhold til parkeringsnormen.

Byggeriet er holdt i et klart defineret og letaflæseligt formsprog. Husets fjerde etage er udført som et kippet tag ud mod gaden, hvori der er placeret kviste med mindre altaner der igen mimer omgivelsernes saddeltage i tegl med mindre kviste.

Husets materialeholdning tager udgangspunkt i sin umiddelbare kontekst, men fremstår alligevel innovativ og modig med et overordnet udtryk der markerer en moderne byggeskik med klare klassiske referencer. Huset er beklædt med skærmtegl på både tag og facade i rødbrune nuancer, der både skaber associationer til rødlige teglfacader og ditto tagsten. Det monolitiske udtryk understreger entreen til byen og bliver en forsmag på Hillerøds bys gængse typologier.

På bagsiden udføres huset med et mere opløst udtryk og et lysere materialespektrum. Svalegange beklædt med træ eller lyse plader leder beboere til deres lejligheder og på hver etage supplerer store altaner gårdrummets fællesskab. Gården udføres med beplantning i form af buske og græsser der giver et behagelige uderum, med større og mindre rumligheder. I kælderetagen plantes visse steder træer der på sigt skal vokse på tværs af etageskellet og op i gårdrummet.
 

 


Visualisering set fra hjørnet Københavnsvej og Carlsbergvej

Visualisering set fra hjørnet Københavnsvej og Carlsbergvej


 
 

 
Byggeriet er holdt i et klart defineret og letaflæseligt formsprog. Husets fjerde etage er udført som et kippet tag ud mod gaden, hvori der er placeret kviste med mindre altaner der igen mimer omgivelsernes saddeltage i tegl med mindre kviste
 
 

Visualisering set fra Københavnsvej

Visualisering set fra Københavnsvej


 
Husets materialeholdning tager udgangspunkt i sin umiddelbare kontekst, men fremstår alligevel innovativ og modig med et overordnet udtryk der markerer en moderne byggeskik med klare klassiske reference
 

Fakta

Sted:            Københavnsvej 26-28, 3400 Hillerød

Bygherre:   Privat

Arkitekt:      Tegnestuen LOKAL
 

Bruttoareal:               2600 m2
                                   
Udførelsesperiode:   2017 -

Status:                        Igangværende