HC Ørstedsvej

Frederiksbergs Grønneste Facade

Hovedideen med projektet Frederiksbergs Grønneste Facade er at skabe et socialt og arkitektonisk modspil til de meget udbredte energirenoveringer.

Energirenoveringer er i dag påskønnet af en bred vifte af aktører i den danske byggebranche, da de miljømæssigt bidrager positivt til Københavns og Danmarks mål for CO2-udledning og energiforbrug i fremtiden. Energirenoveringer er effektive set ud fra et økonomisk og et miljømæssigt synspunkt, men de tager i deres grundsubstans ikke kritisk stilling til arkitekturen der renoveres. Ofte repeteres arkitekturen blot, uden hensyntagen til det originale projekts kvalitet og dette bevirker desværre at bygninger med både dårlige sociale, og miljømæssige attributter renoveres udelukkende med en bedre driftsøkonomi som det primære succeskriterie.

Frederiksbergs Grønneste Facade skal sidde på hvad der i dag af nogen beskrives som Frederiksbergs grimmeste facade. Facaden på bygningen i dag er et levn fra en (kortvarig) periode, hvor den danske arkitekturstands fokus blev flyttet fra de humanistiske idealer, der ellers har præget den i mange år, til produktions-, monterings- og økonomi-optimering.

Bygningen lever ikke op til de høje arkitektoniske standarder der præger dansk arkitektur i dag og påvirker derfor sine omgivelser negativt.

Den arkitektoniske grundide skal renoveres. 

Den monolitiske og monotone barriere mellem husets beboere og gadens brugere skal brydes op for at skabe en levende gadebillede med variation og personlighed og bygningens beboere skal have en platform for fællesskab og det tilfældige møde. Lejlighedsejerne skal ligesom størstedelen af beboerne i København have en bolig der spænder fra facade til facade. Fra gade til gård. Fra morgen til aften.
De 45 nye grønne inddækkede semiprivate altaner skal være et redskab i demokratiseringen af Frederiksbergs grimmeste facade og de nye private zoner nær de fælles adgangsveje skal skabe nye venskaber på tværs af lejlighedsskel.

Det er ikke energirenovering. Det er social renovering.


 
 

 
Bygningen lever ikke op til de høje arkitektoniske standarder der præger dansk arkitektur i dag og påvirker derfor sine omgivelser negativt.
Den arkitektoniske grundide skal renoveres.
 

Facade udsnit

Facade udsnit


 
 

 
Hovedideen med projektet Frederiksbergs Grønneste Facade er at skabe et socialt, levende og grønt løft til et typisk montagebyggeri i beton
 

Interiør

Interiør